ZEKA VE AKIL OYUNLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ

ZEKA VE AKIL OYUNLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

Oyunların, çocuklara etkileri üzerine çok sayıda bilimsel makaleler ve tezler yazılmış durumdadır. Yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de zekâ oyunlarının birer araç olarak derslerde yoğun bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Zekâ oyunlarıyla işlenen dersler uygulamalı olduğu için öğrenciler pasif durumdan aktif duruma geçmekte, çocukların öğrenme düzeylerinde çok olumlu artışlar gözlenmektedir. Bunlar iyi değerlendirildiğinde aslında sadece oyun ile bile çocukların zeka gelişimine katkı sağlamak mümkündür. Ayrıca Zeka ve Akıl Oyunları çocuk için de son derece keyifli bir öğrenme metodudur. Bununla birlikte çocuğun çoklu zeka kuramına göre tüm zeka düzeylerini geliştiren, IQ seviyesini arttırdığı uluslararası bir çok üniversite tarafından yapılan testlerle kanıtlanmıştır. Bu nedenle günümüzde MEB müfredatına da girmiş olan zekâ oyunları dersi özel ya da devlet okullarında görev yapmakta olan öğretmenler için büyük önem arz etmektedir.

Zekâ Oyunları Eğitmenliği sertifika programı kazanımları:

•  Katılımcılar, zekâ oyunlarını öğrencilerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerinde aktif olarak kullanabilir

• Katılımcılar, belirli bir müfredat aralığı (kurs, atölye, kulüp, okul dönemi) boyunca 30 civarında zekâ oyunuyla eğitimini planlayabilir ve uygulayabilir.

• Katılımcılar, Zekâ Oyunları’nın geliştirdiği alanlar hakkında bilgi verir ve bu alanların önemini bilir

•  Katılımcılar, zekâ oyunları konusunda öğrencilerin ailelerine rehberlik yapabilir.

•  Katılımcılar, zekâ oyunlarını okul müfredatına ve eğitim programlarına adapte etmeyi öğrenir.

•  Katılımcılar, öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterlilik kazanır.

•  Katılımcılar, öğrencilere yönelik materyal geliştirme konusunda bilgi sahibi olur.

• Katılımcılar,  Çalışmalar sonrasında raporlama yapabilir ve velilere dönüt verebilir.

Online Başvuru Formu

KİMLER KATILABİLİR?

Alana ilgi duyan lisans veya önlisans mezunu/öğrencisi olan herkes.

DİĞER


* Eğitime katılan ve başarılı olan tüm katılımcılara “Zeka ve Akıl Oyunları Eğitim” sertifikası verilecektir.

* Eğitime katılan tüm katılımcılara eğitim kitapçığı verilecektir.

* Eğitime katılan tüm katılımcılara örnek rapor ve formlar verilecektir.

 
NOT

* Kurumumuz eğitimci değişikliği yapma hakkına sahiptir.

* Eğitim yeri farklı kurumun eğitim yerlerinde de yapılabilir.

* Kurumumuz gerektiğinde eğitim tarihi değişikliği ve yeni içerik düzenlemesi yapabilir.