Püyed, Türk Kızılayı ve Yıldırım Belediyesi işbirliği

Püyed, Türk Kızılayı ve Yıldırım Belediyesi işbirliği

Posted March 06 11:18 in haberler by admin | No Comment

PÜYED – TÜRKKIZILAYI – YILDIRIM BELEDİYESİ işbirliği ile Zeka ve Akıl Oyunları Atölye çalışmaları başladı. Bu çalışmalar aracılığıyla Haziran’a kadar 100 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu atölyelerin kapsamını öğrencilerin problem çözme iletişim ve akıl yürütme, öz düzenleme, psikomotor becerilerinin ve duygusal özelliklerinin geliştirilmesi oluşturmaktadır. Zeka oyunlarını eğitim yaşantılarının bir parçası haline getirecek öğrencilerin problemleri sadece sayılar ve şekiller değil aynı zamanda gerçek hayat materyalleri ile kurgulayarak ve gerçek dünya problemleri ile ilişkilendirebilmelerini beklemekteyiz. Öğrenciler, çözüme giden yollarda birçok farklı yöntemler kullanmayı geliştireceklerdir. 

Yalnızca 30 saatlik bir Zeka/Akıl oyunları çalışması ile çocukların IQ skorlarında 12 puanlık artış bilimsel çalışmalarla gözlemlenmiş, aynı zamanda mantıklı düşünebilme puanlarının %35 arttığı  kanıtlanmıştır.Bu atölye çalışmalarında hedefimiz, öğrencilerimizin sahip oldukları özelliklerini daha kullanılabilir kılarak sistematize etmektir. Problem çözebilme, mantık yürütebilme, görsel- uzamsal zeka, sıralı düşünebilme, geometrik algı gibi kazanımlara sahip ve uluslar arası alanda aldıkları ödüllerle kazanımları kanıtlanmış zeka oyunlarını belirli bir sistem ve sırada, zorluk dereceleri ilerleyen seviyeleri çözerek oynamayı hedefleyen bu atölyede beklentimiz herhangi bir problemin üstesinden gelmek, sabır ve motivasyon gibi alanlarda da deneyim ve kazanım elde etmektir.